OP LZZ projekt

Dne 1.srpna 2009 jsme zahájili ve spolupráci a za podpory Evropského sociálního fondu v ČR realizaci projektu "Vzdělávání zaměstnanců MAKRO-ND spol. s r.o. pro zvýšení jejich adaptability".
Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.
Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP LZZ) tvořil a tvoří základ pro realizaci podpory z ESF v oblasti rozvoje lidských zdrojů v ČR.
Na webových stránkách společnosti MAKRO-ND budou průběžně uveřejňovány informace o průběhu projektu až do července 2012.

    Ve spolupráci s partnerskou vzdělávací a konzultační společností TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. se v únoru 2012  uskutečnil seminář Komunikace v obtížných situacích. Tímto tématem byl ukončen celý vzdělávací projekt, který byl zahájen 1.srpna 2009, ve spolupráci a za podpory Evropského sociálního fondu v ČR, pod názvem -  "Vzdělávání zaměstnanců MAKRO-ND spol. s r.o. pro zvýšení jejich adaptability".

    Během více jak dvou let se zaměstnanci společnosti MAKRO-ND spol. s r.o. aktivně zapojili do vzdělávacího procesu, který byl zaměřen nejen na témata ryze odborná, např. z oblasti informačních technologií, ale také na manažerské, prodejní a komunikační dovednosti, které by měly přispět k efektivnější týmové spolupráci, spojené s růstem osobního potenciálu jednotlivců.
Takto získané vědomosti a znalosti pak absolventi seminářů budou moci využít jak v profesním, tak i v osobním životě, v konečném důsledku pak povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu.


 Více:http://www.esfcr.cz/eBRÁNA webarchitect